KONTAKT

 
 
 
telefon: 32 325 72 11
 
telefon: 32 325 72 30
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
www.srodmiescie.tychy.pl
 
„Śródmieście” Sp. z o.o.,
 
43-100 Tychy
 
al. Marszałka Piłsudskiego 12
 
KRS: 0000149703
 
NIP: 646-23-71-001
 
REGON: 276063392
 
Kapitał zakładowy: 62.360.500,00 zł
 
 

ZARZĄD

 
 
 
Prezes Zarządu
 
mgr inż. Andrzej Kowol
telefon: (+48) 32 325 72 11
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
 
Prokura łączna
 
Agata Molenda

Marcin Frymer

 

telefon: (+48) 32 325 71 15
 
agata.molenda@srodmiescie.tychy.pl
 
 

BIURO DS. ADMINISTRACYJNYCH I REWIZJI

 
 
 
Kierownik Biura
 
Izabela Konopka
telefon: (+48) 32 325 72 14
 
 
fax: (+48) 32 325 72 11
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
 

RADA NADZORCZA

 
 
 
Igor Śmietański
 
Izabela Sztangret
 
Szymon Łakota
 
 

DZIAŁ FINANSOWY

 
 
 
Główna księgowa
 
Agata Molenda
telefon: (+48) 32 325 71 15
 
agata.molenda@srodmiescie.tychy.pl
 
 
Specjalista ds. rachunkowości
 
Iwona Michalska
telefon: (+48) 32 325 72 09
 
iwona.michalska@srodmiescie.tychy.pl
 
 

DZIAŁ PRACOWNICZY

 
 
 
Specjalista ds. Kadr i Płac
 
Aldona Dejas
telefon: (+48) 32 325 72 13
 
aldona.dejas@srodmiescie.tychy.pl
 
 

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 
 
 
Kierownik Działu Nieruchomości
 
Katarzyna Dejas
telefon: (+48) 32 325 72 20
 
telefon: (+48) 605 861 475
 
katarzyna.dejas@srodmiescie.tychy.pl
 
 

LIDER SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
 
 
Ewelina Juchcińska
 
telefon: (+48) 32 325 72 03
 
 ewelina.juchcinska@srodmiescie.tychy.pl