Kontakt

Dane Spółki

„Śródmieście” Sp. z o.o.
al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

KRS: 0000149703
NIP: 646-23-71-001
REGON: 276063392
Kapitał zakładowy: 62.360.500,00 zł

Zarząd

Prezes Zarządu
Katarzyna Ptak
Tel.: +48 32 325 72 11
Email: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Biuro ds. administracyjnych i rewizji

Kierownik Biura
Izabela Konopka
Tel.: +48 32 325 72 14
Fax.: +48 32 325 72 11
Email: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Rada Nadzorcza

Wacław Kania
Izabela Sztangret
Szymon Łakota

Dział Finansowy

Główna księgowa
Agata Molenda
Tel.: +48 32 325 71 15
Email: agata.molenda@srodmiescie.tychy.pl

Zastępca głównej księgowej
Justyna Jarczyk
Tel.: +48 32 325 71 15
Email: justyna.jarczyk@srodmiescie.tychy.pl

Specjalista ds. rachunkowości
Iwona Michalska
Tel.: +48) 32 325 72 09
Email: iwona.michalska@srodmiescie.tychy.pl

Specjalista ds. rachunkowości
Agnieszka Kluska
Tel.: +48 32 325 72 86
Email: agnieszka.kluska@srodmiescie.tychy.pl

Dział Pracowniczy

Specjalista ds. Kadr i Płac
Aldona Dejas
Tel.: +48 32 325 72 13
Email: aldona.dejas@srodmiescie.tychy.pl

Dział Nieruchomości

Dyrektor Działu Nieruchomości
p.o. Dyrektora Nieruchomości Karolina Langer
Tel.: +48 32 325 72 20
Tel.: +48 605 868 025
Email: karolina.langer@srodmiescie.tychy.pl

Zamówienia Publiczne i Ochrona Danych

Lider Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Inspektor Ochrony Danych
Ewelina Juchcińska
Tel.: +48 32 325 72 03
Email: ewelina.juchcinska@srodmiescie.tychy.pl
Email: iod@srodmiescie.tychy.pl

Dział Marketingu

Roma Jarecka
Kierownik Ds. Marketingu
Tel.: +48 667 021 020
Email: marketing@srodmiescie.tychy.pl