KONTAKT

 
 
 
telefon: 32 325 72 11
 
telefon: 32 325 72 30
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
www.srodmiescie.tychy.pl
 
„Śródmieście” Sp. z o.o.,
 
43-100 Tychy
 
al. Marszałka Piłsudskiego 12
 
KRS: 0000149703
 
NIP: 646-23-71-001
 
REGON: 276063392
 
Kapitał zakładowy: 62.360.500,00 zł
 
 

ZARZĄD

 
 
 
Prezes Zarządu
 
Katarzyna Ptak
telefon: (+48) 32 325 72 11
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
 
Prokura łączna
 
Karolina Langer

Marcin Frymer

 

karolina.langer@srodmiescie.tychy.pl

 

 
marcin.frymer@srodmiescie.tychy.pl
 
 

BIURO DS. ADMINISTRACYJNYCH I REWIZJI

 
 
 
Kierownik Biura
 
Izabela Konopka
telefon: (+48) 32 325 72 14
 
 
fax: (+48) 32 325 72 11
 
biuro@srodmiescie.tychy.pl
 
 

RADA NADZORCZA

 
 
 
Zbigniew Gieleciak
 
Izabela Sztangret
 
Szymon Łakota
 
 

DZIAŁ FINANSOWY

 
 
 
Główna księgowa
 
Agata Molenda
telefon: (+48) 32 325 71 15
 
agata.molenda@srodmiescie.tychy.pl
 
 
Zastępca głównej księgowej
 
Justyna Jarczyk
telefon: (+48) 32 325 71 15
 
justyna.jarczyk@srodmiescie.tychy.pl
 
 
Specjalista ds. rachunkowości
 
Iwona Michalska
telefon: (+48) 32 325 72 09
 
iwona.michalska@srodmiescie.tychy.pl
 
Specjalista ds. rachunkowości
 
Agnieszka Kluska
telefon: (+48) 32 325 72 86
 
agnieszka.kluska@srodmiescie.tychy.pl
 
 

DZIAŁ PRACOWNICZY

 
 
 
Specjalista ds. Kadr i Płac
 
Aldona Dejas
telefon: (+48) 32 325 72 13
 
aldona.dejas@srodmiescie.tychy.pl
 
 

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 
 
 
Dyrektor Działu Nieruchomości
 
p.o. Dyrektora Nieruchomości Karolina Langer
telefon: (+48) 32 325 72 20
 
telefon: (+48) 605 868 025
 
karolina.langer@srodmiescie.tychy.pl
 
 

LIDER SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 
 
 
Ewelina Juchcińska
 
telefon: (+48) 32 325 72 03
 
 ewelina.juchcinska@srodmiescie.tychy.pl
 
iod@srodmiescie.tychy.pl
 
 

KIEROWNIK D/S MARKETINGU

 
 
 
Roma Jarecka
 
telefon: (+48) 667 021 020
 
roma.jarecka@srodmiescie.tychy.pl